Program


Miasto dla ludzi

W ostatniej dekadzie znacznie poprawiła się w naszym mieście infrastruktura techniczna i drogowa. Teraz czas przypomnieć sobie, że miasto jest dla ludzi, nie tylko dla samochodów. Potrzebny jest nowy impuls dla komunikacji publicznej. Powstaną nowe parki i miejsca wypoczynku. Ścieżki rowerowe będą budowane w sposób planowy, umożliwiający bezpieczne poruszanie się po mieście. Zwrócimy miasto ku rzece, wzdłuż której powstało.

Miasto dla młodych

Do wysokiego poziomu bielskich liceów dorówna szkolnictwo zawodowe. Nawiązując do bielskich tradycji przemysłowych trzeba przywrócić odpowiednią rangę kształceniu technicznemu. Wspieranie uczelni wyższych przez samorząd jest naturalnym działaniem na rzecz miejscowej młodzieży. Etaty w supermarketach nie zatrzymają ucieczki młodych ludzi z Bielska-Białej. Najważniejszym zadaniem samorządu jest przyciągnięcie do miasta instytucji i przedsiębiorstw, które stworzą dobrze płatne i zapewniające rozwój zawodowy miejsca pracy.

Miasto dla rodzin

Samorząd musi dostosować swoje usługi do zmieniającego się modelu życia. Przedszkola, żłobki, domy kultury muszą być dostępne niezależnie od zamożności i zapewniać odpowiednią jakość opieki i wychowania. Dla bezpieczeństwa rodziny najważniejsze jest mieszkanie: samorząd musi zwiększyć swoje zaangażowanie w budownictwo komunalne. Zwiększająca się ilość ludzi starszych nakłada na władze miasta obowiązek wspierania wszystkich inicjatyw zapewniających aktywną i godną starość.

Miasto partnerem dla biznesu

Najświetniejszy okres historii Bielska i Białej, koniec XIX wieku, to czas licznych inwestycji publicznych finansowanych z prywatnych pieniędzy (np. linia tramwajowa, teatr miejski). Musimy powrócić do tych tradycji. Samorząd musi tworzyć warunki do wykorzystania prywatnej przedsiębiorczości i prywatnego kapitału dla celów publicznych. Należy ożywić ideę partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednocześnie należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że samorząd nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec przedsiębiorczości mieszkańców. Władze miasta musza skupić się na zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej, robienie biznesu pozostawiając obywatelom.

Nowe życie dla Śródmieścia

Centrum miasta wymiera, częściowo na skutek błędnych decyzji planistycznych. Choć czasu nie da się cofnąć, stopniowo przywrócimy życie do starego centrum. Wzorem Starówki wdrożony zostanie plan rewitalizacji ulicy 11 Listopada. Ulica 3 Maja odzyska reprezentacyjny charakter.

Rozmawiajmy

Ratusz nie jest wyrocznią a władza nie zawsze wie lepiej. Wznowimy przerwany w ostatnich latach dialog społeczny. Głos lokalnych społeczności i organizacji społecznych będzie lepiej słyszalny. Zwiększymy budżet obywatelski i poprawimy zasady podziału środków w jego ramach. W sytuacjach konfliktowych potrzebny jest dialog i negocjacje, nie – jak dotychczas – pouczanie lub lekceważenie.

 

Pełna treść dokumentu programowego 3000 słów o Bielsku-Białej w wersji PDF dostępna jest tutaj.

Czytaj także: relację z prezentacji Programu i zespołu programowego.


W trakcie kampanii będziemy publikować kolejne artykuły programowe, przedstawiające szczegółowe działania, planowane przez Niezależnych.BB w kadencji 2014-2018.

Kwestie programowe poruszamy również w odpowiedziach na zadawane nam pytania. Więcej w dziale Odpowiadamy na pytania.