Tuż za metropoliami

Zamieszczony nie, 13 mar 2016, 20:47:30Mamy za sobą niezwykle udaną wizytę dr. Łukasza Zaborowskiego, eksperta Instytutu Sobieskiego, specjalisty od podziału terytorialnego państwa. Na spotkaniu w Wyższej Szkole Administracji mogliśmy przekonać się, jak widzi nasze miasto i nasz region zewnętrzny ekspert, nie związany z żadną siła polityczną.

Z analizy, której w swoich pracach naukowych dokonał dr Zaborowski, wynika jasno, że Bielsko-Biała posiada potencjał większy od kilku obecnych miast wojewódzkich. Nasz miejski obszar funkcjonalny (czyli teren, dla którego miasto dostarcza usługi publiczne) obejmuje ponad 400 tys. mieszkańców i jest największy spośród miast nie mających statusu metropolii! Pomimo tego potencjału Bielsko-Biała nie otrzymała swego rodzaju „koncesji na rozwój”, jak nazwał dr Zaborowski posiadanie statusu miasta wojewódzkiego. Od tej „koncesji” zależy wsparcie, jakie otrzymuje miasto z funduszy publicznych, miasta wojewódzkie przyciągają też największy kapitał finansowy i społeczny. Istotną wadą obecnego podziału administracyjnego, wskazaną przez prelegenta, jest także odcięcie Bielska-Białej od bezpośredniego zaplecza, jakie stanowią miasta takie jak Kęty czy Andrychów.

Ciekawym, nowym pomysłem, przedstawionym przez naszego gościa, była koncepcja tzw. województw policentrycznych, w których funkcjonuje więcej niż jedno miasto wojewódzkie. Na podobnych zasadach funkcjonuje obecne województwo lubuskie (Zielona Góra – Gorzów) czy kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz – Toruń). Zdaniem dr. Zaborowskiego tego rodzaju rozwiązanie powinno stać się modelem docelowym dla polskich regionów, co pozwoliłoby zwiększyć wydatnie ilość miast wojewódzkich, dając impuls rozwojowy wielu nowym ośrodkom miejskim. W obecnym województwie śląskim rolę takich nowych ośrodków wojewódzkich w wariancie policentrycznym mogłyby z powodzeniem odgrywać Częstochowa i Bielsko-Biała. Innym sugerowanym w dyskusji, pożytecznym dla naszego miasta rozwiązaniem, może być przejście Bielska-Białej wraz z częścią zaplecza terytorialnego, do województwa małopolskiego.

Wśród gości spotkania na szczególną uwagę zasługuje obecność reprezentacji Częstochowy na czele z wiceprzewodniczącym Rady Miasta, Marcinem Marandą, a także Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność, Marka Bogusza.

 

Galeria zdjęć ze spotkania

 

Poniżej prezentujemy kilka slajdów z prezentacji przedstawionej przez dr. Łukasza Zaborowskiego.

 

Wróć do listy